วิธีการยืดอายุการใช้งาน Printer

    เมื่อเราใช้งานเครื่องPrinter หรือเครื่องถ่ายเอกสารของเราไปได้สักระยะหนึ่ง เครื่องพิมพ์ของเราเริ่มมีสิ่งสกปรก ฝุ่นผงต่างๆ คราบกาว ที่มาจากกระดาษ หรือผงหมึกพิมพ์ ทำให้มีผลต่อคุณภาพของเครื่องพิมพ์ รวมถึงอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ที่เป็นสิ่งสำคัญ ที่เราจะต้องดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ทุกวันนี้เครื่องPrinter หรือเครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อองค์กร สำนักงาน ตามบ้าน หรือที่อื่นๆ  บางท่านเพิ่งซื้อเครื่องPrinterหรือเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง แต่เครื่องPrinterกลับใช้งานไม่ได้บ้าง เป็นเส้นบ้าง คุณภาพการพิมพ์ด้อยลง สีเพี้ยนไปจากเดิม หรือหนักถึงขึ้นไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้ จนต้องเสียเงินและเสียเวลาซื้อเครื่องPrinterใหม่กันเลยทีเดียววันนี้ skoacenter มาแนะวิธีการยืดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ของเครื่องPrinter หรือเครื่องถ่ายเอกสารของเราให้สามารถใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น วิธีการง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ทุกคนสามารถทำได้ดังนี้

1. การเปิดใช้งานเครื่องPrinter หรือเครื่องถ่ายเอกสารในครั้งแรก ควรทำความสะอาด (clean) หัวพิมพ์ก่อนเริ่มใช้งานประมาณ1-2ครั้งเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องและหัวพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

2. ขั้นตอนการทำความสะอาดหัวพิมพ์สามารถทำความสะอาดได้โดยคำสั่งทำความสะอาด (clean) จากเครื่อง Printer หรือ driver เท่านั้น

3. ควรใช้งานเครื่องPrinter หรือเครื่องถ่ายเอกสารให้สม่ำเสมอ อย่างน้อยในหนึ่งสัปดาห์ควรพิมพ์ให้ครบทุกสี ได้แก่ สีแดง สีดำ สีเหลือง สีน้ำเงิน โดยการทำเป็นแถบสีแต่ละสีแล้วพิมพ์ออกมาก็ใช้ได้แล้ว

4. แนะนำให้เติมหมึกก่อนที่หมึกพิมพ์จะหมด ช่วยให้เครื่องPrinter พิมพ์งานออกมาไม่เป็นเส้น

5. หมั่นรักษาความสะอาดเครื่องPrinter โดยดูดฝุ่น เศษกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ทุกเดือนหรือใช้แปรงขนนุ่มปัดฝุ่นเศษกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์อย่าใช้แปรงชนิดแข็งเพราะอาจทำให้เครื่องเป็นรอยได้


สาเหตุที่ทำให้หัวพิมพ์เสีย


1. เครื่องPrinter หรือเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 2 สัปดาห์หมึกพิมพ์จึงเริ่มแห้งจับตัวเป็นก้อนอาจทำให้หัวพิมพ์มีหมึกไปอุดตันได้

2. หมึกพิมพ์ในตลับกำลังจะหมด แต่ยังใช้งานเครื่องพิมพ์ต่อไป ทำให้หัวพิมพ์ขาดหมึกไปหล่อเลี้ยง และไม่สามารถระบายความร้อนที่หัวพิมพ์ได้อย่างเต็มที่ จึงอาจทำให้หัวพิมพ์เสียหายอย่างถาวร


การป้องกันและวิธีการแก้ไข


หากเครื่องPrinter หรือเครื่องถ่ายเอกสารไม่ค่อยได้ใช้งาน ควรที่จะเปิดใช้งานเครื่องPrinter อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อช่วยให้ระบบของเครื่องPrinter หรือเครื่องถ่ายเอกสารทำงาน ทำให้ตัวเครื่องได้ทำความสะอาดหัวพิมพ์เพื่อที่จะช่วยลดอาการหัวหมึกพิมพ์ตันหรือเสียได้

** ข้อสังเกต ในกรณีที่ไม่ได้เปิดใช้งานเครื่องPrinter เป็นเวลานาน หรือหัวพิมพ์อุดตันเพียงเล็กน้อย ควรที่จะทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างน้อย 1-2 รอบ โดยสังเกตผลการทดสอบที่ได้จะมีจำนวนเส้นสีที่เพิ่มมากขึ้นจนครบทุกสี

 

เรียบร้อยแล้วคะ วิธีง่ายๆแค่นี้ก็สามารถยืดอายุการใช้งานเครื่องPrinter หรือเครื่องถ่ายเอกสารให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแล้วคะ