เครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX DCV-3060
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 DCV-3660 Model B/W
 
 
ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 30 แผ่น/นาที (A4 Copy&Print)
ความละเอียดในการทำสำเนา 600x600 dpi
หน่วยความจำมาตรฐาน 512 MB.RAM + 160 GB HDD
เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3
สามารถพิมพ์งานกลับหน้าอัตโนมัติได้
ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆ ละ 500 แผ่น สามารถจัดเรียงชุดเอกสารได้