เครื่องโทรสาร Canon L170
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 เครื่องโทรสาร Canon L170

ความเร็ว (A4) 3 วินาที/แผ่น
ความละเอียด 200x400 dpi
หน่วยความจำ (A4) 512 หน้า
ถาดป้อนกระดาษ 150 แผ่น
การตั้งเวลาส่ง 140 ปลายทาง